• Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Директор

Ђорђе Искрин djordje
професор историје
021/6541-300
, email:

Образовање: Филозофски факултет у Новом Саду, катедра за историју 

Радно искуство:ОШ „Доситеј Обрадовић“, Нови Сад, од септембра 1999. до марта 2001. (на радном месту професора), Средња машинска школа, Нови Сад, од марта  1999. до септембра 2000. Медицинска школа „7. април“, Нови Сад, од јануара 2003., где и данас ради, (као професор историје до јуна 2016., тренутно на функцији директора).

Као професор историје нарочити акценат ставља на односе и процесе у прошлости који се могу рефлектовати и на садашњост. Труди се да историју приближи ученицима кроз разне облике очигледне наставе, кроз коју ученици имају конкретнију представу о прошлости и могућност међусобног болег упознавања и дружења.

Као директор труди се да, уз помоћ квалитетног стручног тима, унапреди развој школе–обезбеђивањем опреме, креирањем стручног усавршавања запослених, развијањем сарадничких односа са ученицима и њиховим родитељима.