• Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Бројно стање

У овој школској години школа ради са 52 одељења. Планом уписа за први разред у школској 2017/2018. години уписано је 13 одељења (пет одељења општег смера, и по једно одељење осталих образовних профила).

Бројно стање ученика током редовног школовања и одељења на почетку школске 2017/2018. год.

Подручје
рада  
Образовни 
профили
Број одељења и ученика Укупно 
1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
од. уч. од. уч. од. уч. од. уч. од. уч.
Здравство и 
социјална
заштита 

МСТ 5  157 163 162 5 162 20 644
ПСТ 1 34 34 37 35 4 140
ГАСТ 33 34 34 30 4 131
ФАР 1 35  35 1 38 38 4 146
ЛТ 33 34 35 33 4 135
ФТ 34 38 35 34 4 145
ЗТ 1 35 1 35 1 36 1 28 4 134
СТ 34  35 35 33 4 137
КТ 34  1 30  32  33  4 129
Укупно  9 13  429 13  438 13   444 13  424 52 1735