• Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

ПЕПСИ служба

Александра Бер Божић, школски педагог

Бојана Перић Пркосовачки, школски педагог

Татјана Момчиловић, школски психолог

Укратко описати рад стручних сарадника у школи, подразумева и набрајање њихових основних задатака и послова. Међутим, важније је истаћи задовољство које проистиче из свакодневних контаката са људима. Жеља за професионалним приступом истовремено PEPSIkeсе прожима са жељом за квалитетним међуљудским односима и добром атмосфером. Разговори и сарадња одвијају се са ученицима, њиховим родитељима и колегама. Циљ је увек исти – да се међусобно подучавамо, да сазревамо и напредујемо у знању.

Упознавање са ученицима и њиховим одрастањем, тече кроз индивидуални и групни рад у одељењу. Најзаступљенији проблеми су они везани за учење, однос према ауторитету и поштовању кодекса понашања. Волимо уколико нас консултују када напредују у ваннаставним активностима, спорту и избору будућег позива.

Радионичарски рад у оквиру Секције за вршњачку медијацију представља посебан изазов. Сарадња са Ученичким парламентом и подстицање активизма младих јесте прилика да из њихових промишљања и саме научимо много тога.

Сарадња са родитељима остварује се већ на почетку школовања детета, на првом родитељском састанку, када им се заједно са одељењским старешином обраћамо речима добродошлице и организовањем међусобног упознавања. Кроз индивидуалне разговоре и тематске родитељске састанке настојимо да им помогнемо у савладавању задатака које носи њихова улога, посебно у узрасту адолесценције.

Заједничким активностима са наставницима подижемо компетенције и настојимо да учење буде активно, а настава занимљива и доступна сваком ученику. Посебно се активирамо при обучавању наставника школе кроз семинаре посвећене раду са адолесцентима, оцењивању, комуникацији и остваривању улоге одељењског старешине.

Отворени смо за сва ваша питања и дилеме,
Д О Б Р О    Н А М    Д О Ш Л И !