Медицинска сестра - техничар: дводелна униформа,бела блуза и панталоне саплавим паспуломУНИФОРМА ЈЕ НЕОПХОДНА ОД ПРВОГ РАЗРЕДА      Педијатријска сестра - техничар: дводелна униформа,бела блуза и панталоне сарозим паспуломУНИФОРМА ЈЕ НЕОПХОДНА ОД ПРВОГ РАЗРЕДА      Гинеколошко - акушерска сестра: дводелна…
На основу члана 160. Закона о основама система образовања и васпитања, као и одлуке Савета родитеља од јуна 2017., те одлуке Школског одбора од јуна 2017., препоручује се уплата: ГОДИШЊИ ТРОШКОВИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ВИШЕГ СТАНДАРДА ОБРАЗОВАЊА…
     Извод из матичне књиге рођених (није неопходан нов извод)    Оригинална сведочанства о завршеној основној школи    Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за изабрани образовни профил    Доказ о уплати трошкова стандарда ученика (родитељски динар)    Попуњени картон ученика (обе…