Издавање дупликата Дипломе или Сведочанства

За издавање дупликата Дипломе или Сведочанства потребно је прво огласити документа неважећим у Службеном гласнику, Јеврејска 13, Нови Сад, или у некој другој пословници Службеног гласника ако лице није из Новог Сада. Потврду из Службеног гласника треба донети у школу или послати на маил.

Попуните одговарајући захтев (Zahtev za duplikat Diplome.pdf skini1 или Zahtev za duplikat Svedočanstva.pdf skini1), а након тога треба извршити уплату. Дупликати се издају након што буду објављени неважећим у Службеном гласнику (10-15 дана).

За издавање Уверења о фонду часова попуните захтев (Zahtev za Uverenje o fondu časova.pdf skini1) .

За сва питања можете се обратити на:

телефон: 6540-476 (референт за ученике) или

електронским путем на:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.