• Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Медицинска школа "7. април" има за циљ да стручно заступљеном наставом кроз редовне и ваннаставне активности подстакне развој ученика и професора. Негујемо међусобно разумевање и сарадњу. Своје потенцијале желимо искористимо, да их константно унапређујемо, како би допринели перманентном развоју наше школе.

Зашто уписати Медицинску школу "7. април" ?
 • postbullets   Стварање пријатне радне атмосфере
 • postbullets   Адекватна струковна припрема за рад
 • postbullets   Адекватна припрема за студије
 • postbullets   Велики број ваннаставних активности (секције, парламент, такмичења из општих и стручних предмета, спортска такмичења...)
 • postbullets   Велике могућности за афирмацију талентованих ученика
 • postbullets   Рад и учење у повољним условима
 • postbullets   Добро опермљени кабинети за практичан рад
 • postbullets   Добро опремљена школска библиотека
 • postbullets   Велики избор културних садржаја
Специфичности рада школе и извођења наставе
 • postbullets   9 образовних профила.
 • postbullets   Настава је тројезична (српски, мађарски и словачки наставни језик).
 • postbullets   Сваки разред има 13 одељења.
    » 1 одељење је на мађарском,
    » 1 одељење је на словачком наставном језику,
    » 11 одељења су на српском наставном језику.
 • postbullets   Инклузивно образовање.
 • postbullets   Вишефронтална настава.
 • postbullets   Школа образује ученике на преквалификацији.